کد اخبار

صفحه گسترده اکسـل و کـاربردهای آن - if های تو در تو در اکسل

if های تو در تو در اکسل

دوست عزیزی سئوال کرده اند

سلام خسته نباشید
با تشکر از اطلاعاتی که در اختیار گذاشتید
یک سوال دارم اگه امکان داره پاسخ مرقوم بفرمایید
در توابع شرطی اگر بیش از چند شرط داشته باشیم چگونه عمل خواهد شد
مثلا محاسباتی داریم که برای هر محدوده از اعداد فاکتوری در نظر گرفته میشود مثلا اگه عدد کوچکتر از 5 باشد فاکتور 0 باشد و اگر بین 5 تا 5.5 باشد فاکتور 1 اگر بین 5.5 تا 6 باشد فاکتور 2 و الا آخر که جمعا 14 شرط داریم چگونه باید عمل کرد

 

پاسخ:

با تشکر از این دوست عزیز:

می توانید از تابع IF تو در تو به شکل زیر استفاده کنید.

=IF(A1<5,0,IF(A1>=5,IF(A1<=5.5,2,IF(A1>5.5,IF(A1<=6,3,IF(A1>6,IF(A1<=6.5,4,IF(A1>6.5,IF(A1<=7,5,IF(A1>7,IF(A1<=7.5,6,IF(A1>7.5,IF(A1<=8,7,IF(A1>8,IF(A1<=8.5,8,IF(A1>8.5,IF(A1<=9,9,IF(A1>9,IF(A1<=9.5,10,IF(A1>9.5,IF(A1<=10,11,IF(A1>10,IF(A1<=10.5,12,IF(A1>10.5,13))))))))))))))))))))))))

 دسته بندي : نکات کاربردی اکسل
برچسب‌ها: توابع تو در تو در اکسل
تاريخ: 2012/10/15 - 18:59 | نويسنده: احمد شهبازی |